ปลัดปอ ข้าราชการหัวก้าวหน้า
ผู้พลิกฟื้นชุมชนริมโขงเป็นโฮมสเตย์เชิงนิเวศรางวัลมาตรฐานอันดับ 1 ระดับประเทศ
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านปีละกว่า 4 ล้านบาท!

เมื่อข้าราชการท้องถิ่นในตำบลเล็กๆของจังหวัดเชียงรายคนหนึ่ง มองเห็นโอกาสของการท่องเที่ยวในชุมชนริมโขงที่ตัวเองปกครองอยู่ เขาจึงไม่อยู่เฉย แต่ลุกขึ้นมากระตุ้นชาวบ้านในชุมชนให้ร่วมใจกันปรับปรุงบ้านของตนเองเป็นที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว เตรียมอาหารการกินรองรับ แถมยังครีเอทกิจกรรมที่ทำให้ได้สัมผัสทั้งธรรมชาติริมน้ำที่งดงามพร้อมกับวิถีชีวิตชาวบ้านแบบเรียบง่ายจนนักท่องเที่ยวติดอกติดใจ สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละมากกว่า 4 ล้านบาท!

ปรับท้องถิ่น ให้เป็นที่ท่องเที่ยว
กลยุทธอนุรักษ์ชุมชนจากคน ‘ตลาดน้อย’

ถึงแม้จะเป็นย่านเมืองเก่าอันทรงค่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่โอกาสที่ ‘ตลาดน้อย’ จะถูกกลืนกินจนหายไปกับกระแสการพัฒนาเมืองใหญ่เช่นเดียวกับย่านเมืองเก่าทั้งหลายก็มีอยู่มิใช่น้อย ชาวตลาดน้อยจึงรวมตัวกันลุกขึ้นสู้เพื่อรักษาถิ่นที่อยู่ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยการเสริมจุดขายด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมอันเข้มแข็งของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาช้านาน

ป่าช้าน่าเที่ยว
เพิ่มมูลค่าสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ‘เรื่องราว’
ที่ทำให้ที่สุด ‘เยียบเย็น’ กลายเป็นที่น่า ‘เยี่ยมเยือน’

รวมเรื่องราวป่าช้าน่าไปเที่ยว (บรื๋อส์!!!) จากฝรั่งเศส เชค และญี่ปุ่น ตั้งแต่สุสานตระกูลโมเนต์ซึ่งสะท้อน ความสัมพันธ์อันแนบแน่น ซับซ้อนและอ่อนไหวของครอบครัว เพื่อนเก่า เมียรักไว้อย่างเต็มเปี่ยม ต่อด้วยป่าช้าหน้าค่ายกักกันชาวยิวยุคนาซีครองเมืองที่เก็บซ่อนเรื่องราวบีบหัวใจในอดีต ไปจนถึงป่าช้าสุดร่มรื่นกลางป่าสนบนยอดเขาในญี่ปุ่น ….ที่จะเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกต่อป่าช้าของคุณไปอย่างสิ้นเชิง

กลยุทธ์ไข่ออนเซ็น
ของฝากสุดตรึงใจจากโรงแรมใน ‘เบปปุ’

เที่ยวเบปปุ..เมืองน้ำพุร้อนที่มีกลยุทธ์มัดใจนักท่องเที่ยวซุกซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมเมือง ทั้งการโชว์เสน่ห์ของพลังความร้อนใต้พิภพที่นำมาหุงต้มอาหารในชีวิตประจำวันสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในฐานะพลังงานสะอาด นอกเหนือจากการจัดบริการบ่อออนเซ็นแช่เท้า แช่ตัว บ่อโคลนร้อนบำรุงผิว ไปจนถึงโรงอบทรายร้อนเพื่อการผ่อนคลาย รวมถึงกลยุทธ์ไข่ต้มพลังน้ำพุร้อนที่สามารถตรึงเบปปุไว้ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ทบทวนความฝันที่ฟาร์มเมลอน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร…ต้องพร้อมแค่ไหน ถึงจะไปรอด

“เรากำลังนับหนึ่ง” เจ้าของความฝันที่น่าหอมหวานเหมือนรสชาติเมลอนที่เธอริเริ่มปลูก…คุณอิน พิมพ์วิสา อินทร์โต เอ่ยคล้ายเป็นประโยคปริศนาให้เราอยากซักถามถึงความหมาย ทั้งที่ภาพของฟาร์มเมลอนอย่าง อินทร์โตฟาร์ม ที่มีโรงเรือนปลูกถึงกว่า 40 โรง ในเนื้อที่กว่า 90 ไร่นั้น ดูมาไกลกว่าการนับหนึ่งมากมายนัก